Image

Out of this world yoga studio

Yoga ABC 

Yoga ABC je sat namijenjen svima koji se prvi put susreću s dinamičnim stilovima yoge. Na satu učimo kako pravilno disati dok vježbamo (ujjayi dah), kako izvoditi pozdrave suncu i modificirane osnovne položaje (asane).

Postupno savladavamo povezivanje daha i pokreta kroz spore i jednostavne tranzicije. Naglasak je na osvještavanju vlastitog tijela kao i na uputama o pravilnom izvođenju položaja. Sat završavamo vođenim opuštanjem i relaksacijom. Ovaj sat savjetujemo svim početnicima u yogi, onima koji su do sada vježbali unutar drugih sustava yoge, kao i sportašima neovisno o dosadašnjem sportskom iskustvu.

ASHTANGA YOGA / led & mysore

Ashtanga yoga je tradicionalan, dinamičan stil yoge. Smatra se modernom inačicom klasične Hatha yoge, a popularizirao ju je i proširio svijetom Sri K. Pattabhi Jois u 20.st. Ukupno postoji 6 serija Ashtange, a rekreativni vježbači uglavnom vježbaju prvu seriju – Yoga Chikitsa, namijenjenu detoksifikaciji tijela i općoj dobrobiti organizma. Slijed položaja u seriji uvijek je isti, polako i sigurno se napreduje kroz položaje, u okviru vlastitih mogućnosti.

Na vođenom (led) satu učitelj vodi polaznike kroz seriju, radi se prvi dio serije sa modificiranim položajima, prilagođenim rekreativnim vježbačima, na mysore satu poloznici sami prolaze kroz serije uz podršku i asistencije učitelja.

Ashtanga Led sat namijenjen je iskusnijim vježbačima, dok je mysore sat namjenjen svima neovisno o prethodnom iskustvu.

VINYASA FLOW

Vinyasa flow je dinamičan, moderan stil joge koji se razvio iz tradicionalne Ashtanga Vinyasa Yoge. Osnovni princip je povezivanje daha i pokreta (vinyasa) u različito osmišljene i različito fokusirane serije položaja. Sat može biti sporijeg ili bržeg tempa, intenzivan i energičan ili smiren i laganiji.

Uglavnom se izvodi uz glazbu, a zbog neprekidnih fluidnih i kreativnih izmjena položaja podsjeća na ples. Redovnim vježbanjem gradi se snaga, fleksibilnost i izdržljivost, praksa blagotvorno djeluje na tijelo i um i umanjuje svakodnevni stres.

PRANAYAMA

Na svim satovima yog bavimo se i tehnikama disanja koje su osmišljene kao priprema za meditaciju, a pritom nam pomažu održati dobro zdravlje, fokus i vitalnost. Termin pranayama dolazi od riječi: prana – životna sila ili životna energija i ayama – širenje ili produženje.

Pranayama je tako proces kojim povećavamo unutarnji pranični kapacitet. Disanje je direktno povezano s mozgom i živčanim sustavom i jedan je od najvitalnijih procesa u tijelu. Učimo kako disati svjesno i promatramo kako tijelo reagira na disanje.

Posljedica redovitog vježbanja pranayame je bolje zdravlje kroz: povećanje kapaciteta pluća, dovođenje više kisika u cijelo tijelo, smanjenje toksina u tijelu, poboljšanu probavu, poboljšanu koncentraciju i fokus, smanjenje negativnog učinka stresa, opušteno tijelo i opušten i smiren um.

© 2024 Studio MoonWalk

Search